Transport morski to jeden z najstarszych i nadal powszechnie stosowanych sposobów przewożenia ładunków. Przemieszczanie towarów na statkach wymaga jednak specjalnej dokumentacji, która pozwala na śledzenie ich drogi od momentu załadunku do wyładunku. Takim dokumentem jest konosament, czyli potwierdzenie odbioru ładunku przez przewoźnika.

Czym jest konosament?

Konosament to dokument, który potwierdza fakt zawarcia umowy przewozowej między właścicielem towaru (eksporterem) a przewoźnikiem (linią morską). Konosament stanowi dowód, że ładunek został załadowany na statek i że przewoźnik jest zobowiązany do dostarczenia go do docelowego portu.

Konosament zawiera informacje o:

  • właścicielu ładunku
  • nazwie i ilości towarów
  • portach załadunku i wyładunku
  • nazwie statku i przewoźniku
  • terminie dostawy i warunkach płatności

Dokument ten jest niezbędny do odprawy celnej i służy jako potwierdzenie odbioru towaru przez przewoźnika. Ponadto, konosament może służyć jako instrument finansowy, który umożliwia właścicielowi towaru uzyskanie finansowania na podstawie wartości przesyłki.

Konosament morski

Konosament morski jest dokumentem transportowym wykorzystywanym w transporcie morskim. W zależności od rodzaju przewożonego towaru i sposobu załadunku, wyróżnia się kilka rodzajów konosamentów morskich. Najczęściej stosowane to:

  • Konosament klasyczny (B/L) – dokument potwierdzający odbiór towarów w stanie nienaruszonym i zobowiązujący przewoźnika do ich dostarczenia w stanie nienaruszonym do portu docelowego.
  • Konosament sea waybill – dokument, który nie jest dokumentem własnościowym, a jedynie dowodem odbioru ładunku przez przewoźnika. Właściciel towaru może przekazać go innemu podmiotowi bez potrzeby jego fizycznej przekazywania.