Prawo reklamy to jedno z tych zagadnień, które budzi wiele wątpliwości i pytań. Teoretycznie definicja reklamy jest dosyć prosta i obejmuje działania zmierzające do promocji i zachęcenia do skorzystania z oferty handlowej lub zakupu promowanych przez dany podmiot usług. W praktyce okazuje się jednak, że są również tak specyficzne grupy reklam jak promocja alkoholu, a regulacje na jej temat i informacje dotyczące tzw. podatku piwnego i opłat z nim związanych znajdują się w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Reklama alkoholu — prawo reklamy

Prawo reklamy składa się przede wszystkim na kilka dokumentów, ponieważ nie jest ono sklasyfikowane dotychczas jako jeden akt prawny. Reklama, czyli zasady promocji, ograniczenia i czyny nieuczciwej konkurencji składają się więc na kilka ustaw. Jedną z nich jest Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które reguluje kategorie i możliwości reklamy alkoholu.

Prawo reklamy — czy można reklamować alkohol?

Co do zasady reklama napojów alkoholowych, szczególnie wysokoprocentowych jest zakazana, a zignorowanie zakazu może skutkować nałożeniem kar finansowych. Prawo reklamowania produktów alkoholowych zostawia jednak otwartą furtkę na niektóre formy promocji. Produkty wysokoprocentowe mogą być reklamowane z ograniczeniem promocji do punktów zajmujących się sprzedaż alkoholu lub miejsc do tego wyznaczonych tj. jak puby czy restauracje. Spoty promujące napoje alkoholowe nie mogą być kierowane do osób małoletnich, nie łączyć spożywania alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdami, nie przedstawiać abstynencji lub umiarkowanego spożycia alkoholu w negatywny sposób. 

Podatek piwny 

Podobnie jak prawo reklamy, prawo podatkowe również nie jest jednoznaczne i często wynika z odrębnych przepisów. Podatek piwny, czyli podatek od świadczonych usług reklamowych i jego wysokość zostały również określone w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Podatek wynosi 10%  od wartości świadczonej usługi. Co więcej — jeżeli promocja jest bezpłatna, to podatek również należy uiścić w drodze oszacowania wartości usługi. Obowiązek złożenia deklaracji na formularzu DRA-2 podatku piwnego ciąży na nas do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniał obowiązek wystawienia faktury za usługi zareklamowania napojów procentowych. 
Jeśli masz wątpliwości, potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej dotyczącej prawa reklamy, warto skonsultować się z kancelarią tj. JDP-LAW w celu rozwiania wszelkich wątpliwości.