Pewnie wielu z państwa, zdążyło się już spotkać z określeniem dyrektywa Omnibus, które słusznie jest kojarzone z działalnością prowadzoną przez Atomstore. Zmiany, jakie wprowadza Omnibus, związane są z unijną inicjatywą podjętą przez Nowy Ład Konsumencki. 

Czym jest Nowy Ład Konsumencki oraz dyrektywa Omnibus?

Tym samym, Komisja Europejska, postanowiła wprowadzić w życie nowy program (Nowy Ład Konsumencki), którego celem jest osiągnięcie efektu, polegającego na zapewnieniu wszystkim europejskim konsumentom, możliwości korzystania z pełnego wachlarza praw, jakie są im należne z tytułu prawa unijnego. Dyrektywa Omnibus, ma być natomiast narzędziem, które zwiększy ochronę konsumentów w UE. Do zmian w zakresie ochrony praw nabywców, muszą się przygotować gruntownie, przede wszystkim przedsiębiorcy. Wejdź na Atomstore, by dowiedzieć się więcej.

Jakie zmiany w dotychczasowych przepisach, wprowadza dyrektywa Omnibus? 

omnibus pytania i odpowiedzi

Zmiany te wynikają właśnie z dyrektywy Omnibus. Weszła on w życie 7 stycznia 2020 roku, a inną jej stosowaną nazwą jest Dyrektywa Egzekucyjna i Modernizacyjna lub Dyrektywa 2019/2161. 

Zmiany, jakie niesie ze sobą Omnibus, dotyczą głównie:

  1. dyrektywy związanej z reklamą wprowadzającą w błąd oraz z reklamą porównawczą (2005/29/EC);
  2. dyrektywy dotyczącej nieuczciwych warunków, jakie obecne mogą być w umowach konsumenckich (93/13/EWG);
  3. dyrektywy w sprawie praw konsumentów (2011/83/UE);
  4. dyrektywy mówiącej o ochronie praw konsumenta przez podawanie cen produktów jakie są mu oferowane (98/6/WE).