Kancelaria prawna to siedziba prawnika, miejsce, w którym praktykuje on prawo, tj. gdzie świadczy usługi prawne. Jest to również specyficzna przestrzeń biurowa, w której obsługiwane są agendy prawnika. Jej wielkość, forma i struktura zależy od tego, czy adwokat działa sam, czy też wykonuje zawód wspólnie z innymi adwokatami, w formie wolnego stowarzyszenia lub spółki.

Kogo zatrudnia kancelaria prawna?

Kancelaria prawna zatrudnia aplikantów radcowskich i innych pracowników administracyjnych, takich jak sekretarki, a także może zatrudniać niesamodzielnych radców prawnych. W przypadku innych wolnych zawodów prawniczych mamy raczej do czynienia z urzędem, np. notarialnym czy komorniczym, nie w sensie siedziby, ale jako zespół uprawnień nadanych przez państwo do wykonywania zawodu. Określenie „kancelaria prawna” może pojawić się jedynie w załączniku firmy prawniczej.

Prawo do wykonywania zawodu w kancelarii prawnej

Zgodnie z prawem o adwokaturze, każdy adwokat jest zobowiązany do wykonywania praktyki adwokackiej przede wszystkim w swojej kancelarii, której adres, jak również adres każdego oddziału, musi zostać zgłoszony do Izby Adwokackiej. Musi on wywiesić tablicę informacyjną na budynku, w którym znajduje się urząd, i być dostępny w urzędzie w regularnych godzinach. Musi on prowadzić swoje biuro w taki sposób, aby nie uchybiać godności zawodu prawnika, co dotyczy w szczególności ogólnego otoczenia oraz zarządzania aktami i depozytami klientów, a także zatrudniać osoby o nieposzlakowanej opinii, posiadające odpowiednie kwalifikacje do zajmowania się jego sprawami.