Reforma Kodeksu spółek handlowych, która dokonała się w październiku 2022 roku sprawiła, że warto aby zarząd oraz rada nadzorcza każdej spółki dokładnie przyjrzała się nowym przepisom, które realnie mogą wpłynąć na funkcjonowanie wielu firm. Mówi się, że taka reforma może sprawić, iż rady nadzorcze oraz zarządy przed podjęciem decyzji biznesowych będą przejawiać większą chęć do zapoznania się z zewnętrznymi opiniami ekspertów prawnych, jak i ekonomicznych. 

Najważniejsze aspekty nowelizacji

Grupa spółek

Kompleksowa regulacja prawa grup spółek oznacza, że grupę spółek mogą tworzyć już tylko dwie spółki – dominująca oraz zależna. Zarząd spółki powinien zadbać o dokładne przeanalizowanie korzyści i niedogodności związanych z utworzeniem grupy spółek, a decyzja zarządu obejmuje rozstrzygnięcia w sprawie tego, jakie spółki włączyć do grupy. Jeśli spółka zależna ma zamiar wejść do grupy musi zostać podjęta uchwała wspólników z przewagą co najmniej 75% głosów oraz nastąpić powinien wpis do rejestru przedsiębiorców.

Aktywizacja rad nadzorczych

W myśl nowych przepisów rady nadzorcze otrzymują znacznie więcej kompetencji i tym samym mogą one żądać sporządzenia lub przekazania informacji, dokumentów i sprawozdań dotyczących spółki nie tylko od samego zarządu, ale również od prokurentów i osób, które zatrudnione są w spółce na podstawie umów o pracę lub zlecenia. Rada nadzorcza może zawierać umowy z doradcą rady nadzorczej, pomijając tym samym zarząd.

Business judgement rule

Zasada ta oznacza, iż członkowie zarządu spółki nie ponoszą odpowiedzialności, jeżeli działają w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego w sposób lojalny wobec spółki i w oparciu o informacje, dane oraz opinie, które powinny być uwzględniane w danej sytuacji.

Więcej o reformie KSH i jej szczegółach TUTAJ