Każdy intuicyjnie wie, czego dotyczy Prawo budowlane. Można się domyślić, że chodzi o wszystkie przepisy, które określają sposób i warunki budowy różnego rodzaju budynków. Jednak czy jest coś jeszcze? Przeczytaj artykuł i dowiedz się najważniejszych informacji o Prawie budowlanym w Polsce.

Prawo budowlane – kiedy weszło w życie?

Przepisy dotyczące prawa budowlanego weszły w życie 1 stycznia 1995 roku. Ustawa składa się z 11 rozdziałów, które w sposób precyzyjny określają procedury związane z wszelkimi przedsięwzięciami w budownictwie. Oczywiście na przestrzeni ponad 20 lat ustawa ta była wielokrotnie zmieniana i nowelizowana. Nie zmienia to jednak faktu, że przepisy zawarte w Prawie budowlanym powinny być bezwzględnie przestrzegane. 

Prawo budowlane – co reguluje?

Prawo budowlane reguluje wszystkie czynności i formalności, które są związane z przygotowywaniem inwestycji. Jednak przepisy te dotyczą również:

  • realizacji robót;
  • oddania obiektu do użytku;
  • utrzymania budynków w odpowiednim stanie technicznym;
  • prac rozbiórkowych;
  • sposobu postępowania w przypadku katastrofy budowlanej;
  • warunków otrzymania pozwolenia na budowę.
prawo budowlane

Kto zajmuje się nadzorowaniem Prawa budowlanego?

Oczywiście przepisy dotyczące budownictwa powstały po to, by wszystkie powstające budowle w kraju były bezpieczne. Ktoś jednak musi czuwać nad realizacją przepisów. W Polsce nad przestrzeganiem Prawa budowlanego czuwa Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Organem drugim instancji jest natomiast Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Podsumowanie

Prawo budowlane (sprawdź tutaj) reguluje wszelkie kwestie związane z powstawaniem nowych budynków, oddaniem obiektów do użytku, prac rozbiórkowych oraz sposobu postępowania w przypadku katastrofy budowlanej. Dzięki tym przepisom w państwie powstają budynki bezpieczne, a wszelkie prace przebiegają sprawnie i w określonych warunkach.