W ostatnich latach bardzo dużą popularnością cieszą się szkolenia z negocjacji. Można śmiało powiedzieć, że nie jest możliwe prowadzenie biznesu bez negocjacji.

Wybór szkolenia z negocjacji

Negocjacje mogą przyjąć postać negocjacji handlowych, zakupowych lub negocjacji z pracownikami. W tym artykule wyjaśnimy, dlaczego warto brać udział w takich szkoleniach. Negocjacje to dwustronny proces komunikowania się, który zmierza do osiągnięcia porozumienia między stronami. Jest to szczególnie ważne, gdy sprzeczne są niektóre z celów i interesów stron. Podczas negocjacji strony negocjujące starają się znaleźć porozumienie. Według powszechnej opinii negocjacje muszą uwzględniać interes obydwu stron. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze uda się go zrealizować w równym stopniu. Na szkoleniach z negocjacji można zdobyć umiejętność prowadzenia elastycznych negocjacji. Chodzi przede wszystkim o to, żeby negocjujące strony miały poczucie korzyści obustronnych. W ten sposób można zbudować relacje długoterminowe handlowe oraz biznesowe. Zdobycie nowych klientów i partnerów biznesowych nie jest problemem, jeśli posiadasz wysokie umiejętności negocjacyjne. Dzięki temu możesz się stale rozwijać i osiągać sukcesy na rynku wysoko konkurencyjnym. W warsztatowej formule prowadzone jest klasyczne szkolenie z technik negocjacji.

Zalety szkolenia

Szkolenie składa się z gier symulacyjnych, case studies oraz różnych ćwiczeń, które umożliwiają rozwój praktycznych umiejętności negocjacyjnych. Po ukończeniu szkolenia otrzymujesz certyfikat potwierdzający twój udział. Należy jednak pamiętać, że realną wartość na rynku pracy mają umiejętności praktyczne. Szkolenia z negocjacji w Enterprise Advisors dostępne są w formie stacjonarnej oraz zdalnej. Kursy zdalne są bardzo komfortowe, ponieważ nie trzeba nawet wychodzić z domu, żeby uczestniczyć w spotkaniu. Jest to świetne rozwiązanie w przypadku osób zapracowanych lub studentów. Oczywiście, jeśli pozwalają nam na to możliwości to lepiej wybrać szkolenie stacjonarne. Praktyczna część szkolenia polega na zadawaniu pytań prowadzącemu. Przeprowadza się też indywidualne konsultacje oraz gry symulacyjne.