Agencja celna zajmuje się wszelkimi czynnościami, które określa postępowanie celne. W zakres tych czynności wchodzi obsługa celna, przyjmowanie towarów, osób i bagażu przez granicę celną danego kraju, w którym wymagana jest kontrola celna. Czym zatem jest dokładnie obsługa celna i gdzie jest dokonywana? Tego dowiesz się z dalszej części artykułu.

Miejsce odprawy celnej

obsluga celnaMało kto wie, że handel zewnętrzny jest regulowany przez Wspólnotowy Kodeks Celny. Miejsce odprawy celnej to wyznaczony teren przez odpowiednie jednostki organizacyjne. Z tego względu w niektórych przypadkach jest konieczne uzgodnienie miejsca odprawy z dyrektorem urzędu celnego. Ponadto obsługa celna może być również przeprowadzana w kolejowych środkach przewozowych, gdzie przewożeni są podróżujący w komunikacji międzynarodowej.

Usługi celne

Kontrola, którą może przeprowadzić agencja celna może zostać przeprowadzona na całej dostawie towarów bądź też wyrywkowo. Z kolei cło wymierza się na podstawie stanu towaru w dniu wykonania kontroli celnej i na podstawie stawek, które danego dnia obowiązują. Warto również pamiętać o tym, że do wykonania odprawy celnej wszystkie towary powinny być zgłoszone na deklaracji celnej lub na Jednolitym Dokumencie Administracyjnym SAD. Niemniej jednak końcowe usługi celne obejmują również raporty z dokonanej odprawy celnej. Na samym końcu dodamy, że wyróżnia się trzy rodzaje obsługi celnej: ostateczną, odroczoną i warunkową. Bardzo popularnym rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty firm specjalizujących się w kompleksowym prowadzeniu klienta przez wszystkie kroki obsługi celnej. Każda usługa wykonana przez agencję celną jest wykonana w należyty sposób i z największą starannością także przy usługi przy eksporcie i imporcie.