Duże firmy produkcyjno-handlowe borykają się z szeregiem trudności w obszarach gospodarki magazynowej, produkcyjnej oraz dystrybucyjnej. Rosnące potrzeby klientów, zwiększająca się liczba SKU, rosnące budżety i oczekiwania kadry zarządzającej sprawiają, że pewne procesy i mechanizmy stają się częściowo niewydolne lub przedsiębiorstwo nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. Efektywna logistyka wpływa bezpośrednio na rentowność każdej firmy, dlatego tak ważnym aspektem staje się wsparcie przedsiębiorstwa w tym zakresie, poprzez usługi audytu i doradztwa logistycznego.

konsulting logistyczny

Doradztwo i konsulting logistyczny to usługi cieszące się na rynku coraz większym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem. Szeroko rozumiane doradztwo logistyczne to wsparcie wykwalifikowanych specjalistów w bardziej efektywnym zarządzaniu logistyką produkcji, magazynu i dystrybucji z pełnym uwzględnieniem specyfiki i unikalnego charakteru przedsiębiorstwa. Doradztwo logistyczne obejmuje między innymi audyt logistyczny. Pod tym pojęciem rozumiemy precyzyjną analizę wszystkich następujących po sobie procesów i mechanizmów magazynowych i produkcyjnych, pozwalającą wychwycić nieprawidłowości i obszary wymagające podjęcia działań korygujących w celu wypracowania optymalnych i funkcjonalnych dla firmy rozwiązań. Na podstawie audytu logistycznego specjaliści z zakresu doradztwa logistycznego opracowują szereg czynności i działań, jakie management firmy musi podjąć, aby zoptymalizować procesy, obniżyć koszty i usprawnić działanie przedsiębiorstwa.

Konsulting logistyczny to rzetelna i obiektywna ocena oraz identyfikacja najważniejszych problemów w badanym obszarze przez wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów.